Kurser

Gå en kurs!

Förbundet och de olika distrikten inom förbundet ordnar varje år vid olika tillfällen och på olika ställen i landet kurser och seminarier för dirigenter och för körsångare. Det förekommer också att någon av våra dirigenter deltar i en kurs som anordnas av någon av våra nordiska systerorganisationer.

Här ska vi kort berätta om kurser under året. Det kan finnas andra kurser som ordnas inom förbundet men som hemsidan inte fått kännedom om.

Du som är intresserad av att delta i en kurs eller vill veta mer är välkommen att kontakta ordföranden i det distrikt där kursen ska äga rum eller Göran Forsgren som svarar för hemsidans uppdateringar. Alla adresser och telefonnummer hittar du om du klickar på Förbundet!

Tidigare Kurser 2017:
-Kurser med med övning av gemensamma sånger till NASOM-stämman i Oslo 2017 har hållits under 2017.
-Körsångarkurs i Ljungskile 2017.
Tidigare kurser 2016:
- Körsångarkurs i Ljungskile.
Kursen leddes av Simon Ljungman och Fredrik Berglund, två erfarna artister som arbetar och turnerat ihop mer och mer under de senaste 7 åren både som duo och i större produktioner. Under Göteborgs kulturkalas stod de även i år på scen i en av kalasets större produktioner. Simon arbetar som artist in residence på Vara konserthus och som gitarrist i Augustifamiljen i SVT och Håkan Hellströms band. Fredrik Berglund syns i första hand i olika professionella körsammanhang men jobbar även som lärare på Rytmus musikergymnasiet i Göteborg.
- Grundläggande kurs och påbyggnadskurs i dirigering i Eskilstuna.
- Kurs i scenisk gestaltning i Lillsveds Folkhögskola i Stockholms skärgård.
Tidigare kurser 2015:
- Körsångarkurs i Ljungskile.
- Grundläggande kurs och påbyggnadskurs i dirigering i Eskilstuna.
Tidigare kurser 2014:
- Körsångarkurs i Ljungskile.
- Grundläggande kurs och påbyggnadskurs i dirigering i Eskilstuna.
- Kurs i scenisk gestaltning i Rågsved Folkets hus i Stockholm.
Tidigare kurser 2013:
Bilder och filmer från körsångarkursen i Ljungskile 26-27 oktober 2013.

Klicka på filmlänkarna:  http://www.youtube.com/watch?v=4mobeAGsrXs
http://www.youtube.com/watch?v=XzgL2Un9kaI

Staffan Paulson och Niklas Kåse leder övningarna

Musikanter på lördagskvällen

3 workshops söndagen 24 / 3 2013 i Stockholm.
-Ta hand om din sångröst så får du behålla den länge, bättra på din sång- teknik.
Ledare: May-Britt Carlsson
- Beredskapssånger, Sjung sånger från beredskapsåren 1939 till 1945 och några korta
texter om varje  år
Ledare: Tord Malmborg
- Scenisk kör, Vi lär oss använda hela kroppen i körsången. Genom enkla övningar provar
vi på att arbeta med sceniskt uttryck i
körsammanhang. Vi utgår från metodmaterialet
”scenisk kör”
Ledare: Jerry Adbo
Bilder och filmer från körsångarkursen 10-11 november 2012 i Ljungskile
Under helgen 10-11 oktober hölls den traditionsenliga körkursen i Ljungskile dit närmare 80 körsångare från hela landet hade tagit sig. Körledare denna gång var Bodil Bendixon och Magnus Wassenius, två stora entusiaster och glädjespridare. Stort Tack till Göteborgsdistriktet som återigen har gjort ett utomordentligt väl fungerande arrangemang och hittat fantastiska körledare. Stort tack till alla som medverkade på olika sätt!
Kursledarna Bodil Bendixon och Magnus Wassenius
Musikanter spelar upp till allsång och dans på lördagskvällan
Musikanter på lördagskvällen spelar upp till allsång och dans

Kommentarer inaktiverade.