2014 Körfestivalen Kör till 1000 i Uddevalla

Sångarstämman Kör till 1000 30 – 31 maj 2014 blev ännu en stor framgång för körerna i Uddevalla och ABF Västergötland!

Mer än 200 sångare från nästan hela Sverige deltog. . Stämman inleddes med ett sångartåg genom stadens centrala delar, anförda av Uddevalla Kulturskolas Sambaorkester. Stiligt och tänkvärt invigningstal hölls vid på Kungstorget i Uddevalla av den lokale kommunalpolitikern Krister Kronlid.

Under två dagar sjöng sedan deltagande körer på äldreboenden, butikscentra och kaféer i staden och en av kvällarna i Södertullskyrkan. Förbundets sammanslagna blandade kör, damkör och manskör konserterade i Folkets Hus när det fanns risk att regn annars skulle falla över instrument och sångare.

Röda Sångboken, sammanställd av företrädare för ABF, de större fackliga förbunden och, förstås, Svenska Arbetarsångarförbundet delades ut till alla deltagare. Röda Sångboken har ersatt Den nya tidens sångbok för arbetarrörelsen och sånger ur den sjöngs under både den avslutande sångarfesten och vid den kongress som SAS höll dagen före Sångarstämman.

Kongressen den 29 maj blev Svenska Arbetarsångarförbundets sista kongress. I fortsättningen blir det i stället för kongress vart fjärde år ett årligt förbundsmöte. Nya stadgar antogs – de finns intagna på hemsidan liksom förbundets verksamhetsplan (Fliken om Oss). Smärre kompletteringar gjordes i kretsen av förtroendevalda.  Läs förresten gärna verksamhetsplanen! Där finns många tänkvärda tankar för både förbundsstyrelse och körer!

Ett stort och varmt tack ska riktas till Ewa och Yan Gregner samt Lena Engberg i den lokala Stämmokommittén som svarade för program och lokala arrangemang under både kongress och Sångarstämma. Ett stort och svårt jobb som de skötte med den äran!

Lars Grönwall