Förbundet

Kort om SAS organisation

Förbundets organisation består av:
Förbundsmöte
Förbundsstyrelse
Distrikt (så långt möjligt geografiskt indelade i överensstämmelse med ABF:s distrikt)
Medlemsgrupper

Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Detta hålls en gång om året. Alla anslutna körer samt distrikten väljer ombud till förbundsmötet.
Förbundsmötet väljer ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer och ersättare till dessa, ledamöter och ersättare till ungdomsrådet samt förbundsdirigenter.
Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter.  Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsmötena och sköter den löpande verksamheten under året.

Fram till 2014 höll förbundet  kongress vart fjärde år. Sista kongressen hölls i Uddevalla 2014.

Distriktsordförande:
Göteborg Pia Nikell, Lindome 070-5406784,

Stockholm Göran Forsgren, Stockholm,  072-2401501

Södermanland (Kassör)
Börje Perrault, Eskilstuna 070-6839032

Västmanland Vilande
Norrbotten Vilande
Skåne Vilande

Förbundsstyrelse:
Ordförande Göran Forsgren, Stockholm 072-240 1501

Kassör: Elisabet Fridström, Göteborg, 070-090 6867,
eufridstrom@gmail.com
Ledamot: Pernilla Södergren, Bjärred, 070-639 7873,

Ledamot: Stig-Göran Mineur, Helsingborg,  073-152 9222,
indialfred@gmail.com 
Ledamot: Birgitta Ekman, Flyinge,  073-984 69 28
birgitta.ekman@eslov.se 
Ledamot: Eva-Karin Sifversson, Uddevalla, 073-036 7330

Våra förbundsdirigenter är:
Magnus Wassenius, Öckerö, Blandad kör 070-6280891,
m.wassenius.musik@gmail.com
Pernilla Södergren, Bjärred Kvinnokör 0706-397873,

Förbundsdirigent för Manskör
Vakant

Musikrådet utgörs av:
Förbundsdirigenterna tillsammans med:
Birgitta Ekman, Flyinge,  073-984 69 28
birgitta.ekman@eslov.se 
som är sammankallande.

SAS har ett eget förlag – ARBETARMUSIK som sköter kontakter med andra förlag, hanterar frågor om rättigheter etc.
Förlagschef: Bengt Bergius Stockholm 070-2347510,

Hemsidan:
Göran Forsgren 072 240 1501, gforsgren@telia.com
och
Stig-Göran Mineur, Helsingborg,  073-152 9222, indialfred@gmail.com

Kör och styrelserapport
Klicka på länk för att öppna eller högerklicka och välj spara länk som för att ladda ned dokument:
Info medlemsblanketter
1 Enskild medlem 2022
2 Enskild Medlemskör 2022
3 Enskild medlem distrikt 2022
4 Kör som tillhör ett distrikt 2022

Fyll i och skicka till kontakt@arbetarsang.se