Jubileumsfond

Svenska Arbetarsångarförbundets jubileumsfond instiftades 1997 av Rolf Dahlberg för att uppmuntra barn- och ungdomsverksamheten inom förbundet.

Medel ur fonden kan numera också sökas för att stärka förbundets, distrikten eller körernas utveckling samt för dirigentkurs eller körsångarkurs som riktar sig till förbundets medlemmar.

Penninggåvor till fonden sätts in på Svenska Arbetarsångarförbundets plusgiro 42 30 22 – 3.