Om oss

Det är roligt att sjunga i kör!

Sång och gemenskap i en kör är ett fantastiskt fritidsintresse! Prova du också! Även om dina minnen av sång i skolan inte är de allra bästa. Även om du inte kan läsa noter.

Vi har ett 40-tal körer spridda över hela landet:

– Blandade körer för både kvinnor och män
– Damkörer med enbart kvinnor
– Manskörer med enbart män
– Pensionärskörer
– Barn- och ungdomskörer

Säkert finns det en kör på din ort eller nära dig som skulle passa just dig. Kontaktpersoner och körledare anslutna till förbundet hittar du om du klickar på Körer

Kom med i vårt förbund!

Är du redan nu medlem i en kör? Tillhör kören något sångarförbund? Om inte, prova vårt! Svenska Arbetarsångarförbundet har stöd från Statens kulturråd och är anslutet till ABF. Vi ordnar egna sångarstämmor. Vi deltar i nordiska sångarstämmor. Vi ordnar kurser för både körsångare och dirigenter. Allt detta till blygsamma avgifter!