Samarbetspartners

SAMARBETSPARTNERS OCH INTERNATIONELLA KÖRFESTIVALER

Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)

är medlem i flera olika nationella och internationella sammanslutningar.

Nationella sammanslutningar
SAS är först och främst medlem i ABF – Arbetarna Bildningsförbund. De flesta körerna i Arbetarsångarförbundet drivs i form av studiecirklar knutna till ABF. Runt om i landet medverkar också ABF som lokalhållare och som medarrangör av dirigentseminarier och sångkonserter.

SAS är också med i ax – Amatörkulturens samrådsgrupp. ax sköter överläggningarna med Statens kulturråd om stödet till de centrala amatörkulturella organisationerna i Sverige.

Internationella sammanslutningar
På det nordiska planet är SAS medlem i NASOM, som är det Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet. Genom NASOM anordnas bl.a. gemensamma sångfestivaler vart femte år: Ton i Norden. De andra medlemmarna i NASOM är Dansk Arbejdersanger-og Musikerforbund, Norsk Sangerforbund och Suomen Työväen Musiikkiliitto – Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet.

SAS är också med i MUSIK I NORDEN, som är ett samarbetsorgan och en takorganisation för amatörmusikorganisationer i Norden. Det huvudsakliga målet för MUSIK I NORDEN är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom amatörmusiken och hävda den kulturella betydelse som amatörmusiken har i den nordiska gemenskapen.

Fram till årsskiftet 2013/14 var SAS slutligen medlem i IDOCO, Internationale des Organisations Culturelles Ouvrieres. Det betyder ungefär De Kulturella Arbetarorganisationernas International. Den hade sitt säte i Tyskland och har som medlemmar arbetarsångarförbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt arbetarsångarförbund eller körer från Tyskland, Österrike och Polen. IDOCO, som upphörde på tyskt initiativ, medverkade vid arrangemang av större kör- och musikfestivaler. En sådan hölls 2003 i Linz i Österrike, en annan 2006 i Lublin i Polen, ytterligare en 2007 i Vasa i Finland och den senaste i maj 2010 i Goslar i Tyskland.

Internationella körfestivaler
SAS arrangerade tillsammans med Norrbottens Arbetarsångardistrikt en nordisk sångfestival i Gällivare 26-28 juni 2009: Sång i Midnattssol. Drygt 300 sångare från hela Norden deltog.

Nästa stora körhändelse var Nordisk Kör- och Musikfestival 14-17 juni 2012 i Landskrona. Den arrangerades av NASOM med SAS och Öresundsvarvets Manskör i Landskrona som lokala arrangörer. Sammanlagt 1 200 sångare och musiker från alla de nordiska länderna deltog i festivalen.

NASOM har nu startat förberedelserna för nästa stora nordiska körfestival som ska äga rum i Hamar i Norge år 2017.