Senaste månadsbrevet från Ordförande Ewa Gregner : Marstankar 2017

Nordisk stämma för arbetarsångare och musiker 8 -11 juni 2017 i Oslo Norge
Stämman är ett NASOM arrangemang som denna gång arrangeras av Norsk Sangerforbund. Senaste NASOM stämman arrangerades av Svenska Arbetarsångarförbundet 2012 och hölls i Landskrona. Se vidare NASOMs hemsida www.nasom.nu

Vi i Svenska Arbetarsångarförbundet, SAS, kommer att deltaga i stämman med olika körer som sjunger egna sånger runt om i Oslo. Vi kommer även att gemensamt framföra 4 sånger i blandad kör och 4 sånger i manskör samt i en storkör med sångare från alla 4 länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige där vi framför 2 gemensamma sånger.

Gemensamma sånger för sångare från de nordiska länderna
Se http://www.nasom2017.com/ i delen Tema og felles sang kan man se vilket tema och vilka 2 gemensamma sånger som skall sjungas i en storkör med deltagare från Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Det är Norden i SATB arrangemang. – Detta är en välkänd sång som alltid brukar sjungas på våra nordiska stämmor. Noter bör finnas hos de flesta körer. Om ni inte har noter i din kör kan ni skicka mejl till Pernilla Södergren pernilla.sodergren@spray.se som kan mejla ett exemplar.
Imagine – John Lennon, i SATB arrangemang. Vi har köpt in originalnoter. Noter beställs med mejl till Pernilla Södergren pernilla.sodergren@spray.se som kan mejla ett exemplar.

Gemensamma sånger för Svenska Arbetarsångarförbundet.
Manskör leds av förbundsdirigenten Lennart Lundholm
- Op matroser (dansk visa)
- Fredmans epistel nr 27 (Ur vägen)
- Dåne liksom åskan bröder
- Nu är det sommar
Kopieringsunderlag finns att tillgå hos ÖV körens ordf  arnelind@gmail.com

Blandad kör Leds av Förbundsdirigenterna Pernilla Södergren och Stine Skaarup
Stine kommer att leda 2 sånger
- Tusen röster
- Vilken värld det ska bli
Pernilla leder de 2 sångerna
- Djupet i ditt öga
- Goliat
Noter till ”Vilken värld det ska bli” och ”Djupet i ditt öga” kan laddas ned från följande länkar.  Vilken_värld_det_ska_bli2 (1)-2 och Djupet_i_ditt_öga_för_konvent_Oslo_2017 (2)

Noter till de övriga 2 sångerna ”Tusen röster” och ”Goliat” beställs direkt hos Arrak Musik.
Läs mer i instruktionen Info till distrikt-1 nedan.

Pernilla och Stine har även gjort instrumentala inspelningar av alla stämmorna till de 4 sångerna för blandad kör.
Gå in på fliken Förbundssånger och ladda ner ljudfiler.

Övningsinstruktioner och information om sångerna för blandadkör-sångerna har skrivits av Stine och Pernilla och kan hämtas i följande länkar:
Info till distrikt-1
Info förbundssånger-1
Uppdaterad information från Stine dec 2016

En kurs kommer att hållas i Stockholm 18 – 19 mars 2017 med sångövningar av de gemensamma förbundssångerna samt de 2 Oslo gemensamma sångerna.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd