14 maj kl 14 sjöng Handelskören bladad repertoar på Träffpunkten i Sundbyberg.

1:a maj framträdde Stockholmsdistriktets kör traditionsenligt för tredje gången vid Adolf Fredriks kyrka i samband med kransnedläggning vid Hjalmar grav och Olof Palmes Grav.

Kursen blev av.
2016 6 – 7 Februari
Stockholms Arbetarsångardistrikt Inbjuder till Körsångarkurs i scenisk gestaltning pa Lillsveds Folkhögskola. Klicka på länken for mer information
Inbjudan-Lillsved-2016-06-07-Feb rev b

I Nöd och Lust, Scenisk föreställning med Vällingby Sång och Visa framfördes Söndag den 8 November. Klicka pa länken: T Wima Affisch RUTA I nצd och lust Vby 8 nov 2015

Handelskören fyllde 30 år och framförde en  jubileumsshow med middag. Lördagen den 7 november 2015
Plats: RÅGSVEDS FOLKETS HUS. Klicka på länken för mer information Affisch

Kick off Lördagen den 5 september 2015 kl 17.00 arrangerades av Göteborgs Arbetarsångardistrikt bjudeer in distriktets medlemmar till Kick off inför höstterminen på Kvarnkullen i Kungälv Kvarngatan 8. Klicka på länken för mer information Kick off 5 sep 2015

Sångarstämman Kör till 1000 30 – 31 maj 2014 blev ännu en stor framgång för körerna i Uddevalla och ABF Västergötland!

Från sångartåget i Uddevalla (Se mer bilder under fliken körfestivaler)

Mer än 200 sångare från nästan hela Sverige deltog. . Stämman inleddes med ett sångartåg genom stadens centrala delar, anförda av Uddevalla Kulturskolas Sambaorkester. Stiligt och tänkvärt invigningstal hölls vid på Kungstorget i Uddevalla av den lokale kommunalpolitikern Krister Kronlid.

Under två dagar sjöng sedan deltagande körer på äldreboenden, butikscentra och kaféer i staden och en av kvällarna i Södertullskyrkan. Förbundets sammanslagna blandade kör, damkör och manskör konserterade i Folkets Hus när det fanns risk att regn annars skulle falla över instrument och sångare.

Röda Sångboken, sammanställd av företrädare för ABF, de större fackliga förbunden och, förstås, Svenska Arbetarsångarförbundet delades ut till alla deltagare. Röda Sångboken har ersatt Den nya tidens sångbok för arbetarrörelsen och sånger ur den sjöngs under både den avslutande sångarfesten och vid den kongress som SAS höll dagen före Sångarstämman.

Kongressen den 29 maj blev Svenska Arbetarsångarförbundets sista kongress. I fortsättningen blir det i stället för kongress vart fjärde år ett årligt förbundsmöte. Nya stadgar antogs – de finns intagna på hemsidan liksom förbundets verksamhetsplan (Fliken om Oss). Smärre kompletteringar gjordes i kretsen av förtroendevalda.  Läs förresten gärna verksamhetsplanen! Där finns många tänkvärda tankar för både förbundsstyrelse och körer!

Ett stort och varmt tack ska riktas till Ewa och Yan Gregner samt Lena Engberg i den lokala Stämmokommittén som svarade för program och lokala arrangemang under både kongress och Sångarstämma. Ett stort och svårt jobb som de skötte med den äran!

Lars Grönwall

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd