Lördag 13 maj 2017 kl 11.00 – 14.30 Kördag i Märsta Centrum Kulturlänken en trappa upp från biblioteket. Framträder gör Handelskören + 3 andra körer med egen repertoar, samt leder allsång tillsammans med publiken. Kafeteria finns för de som villa passa på att ta en kopp kaffe.

Senaste månadsbrevet från Ordförande Ewa Gregner: Majbrev 2017

Rapport från Lena Engberg i Kaprifolkören: Rapport från Kaprofilkörens Lena Engberg

Förbundssånger till Oslo

Nya versioner av förbundssångerna Goliat och Djupet i ditt öga har skapas av Stine.

Stine har skapat nya versioner med sång av Goliat med sin fina röst.
Ladda ner från följande länkar:
goliat alla med SÅNG
goliat sopran med SÅNG
goliat alt med SÅNG
goliat herrar med SÅNG OBS! Stine kunde inte sjunga in mansstämman så hon har spelat in med en oktav högre än orginalet.

Stine har gjort justeringar av Djupet i ditt öga som kan laddas ned från följande länkar:
djupet 2 alla
djupet 2 BAKGRUND
djupet 2 sopran 1
djupet 2 sopran 2
djupet 2 alt 1djupet 2 alt 2
djupet 2 tenor
djupet 2 bas

Nordisk stämma för arbetarsångare och musiker 8 -11 juni 2017 i Oslo Norge

Stämman är ett NASOM arrangemang som denna gång arrangeras av Norsk Sangerforbund. Senaste NASOM stämman arrangerades av Svenska Arbetarsångarförbundet 2012 och hölls i Landskrona. Se vidare NASOMs hemsida www.nasom.nu

Vi i Svenska Arbetarsångarförbundet, SAS, kommer att deltaga i stämman med olika körer som sjunger egna sånger runt om i Oslo. Vi kommer även att gemensamt framföra 4 sånger i blandad kör och 4 sånger i manskör samt i en storkör med sångare från alla 4 länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige där vi framför 2 gemensamma sånger.

Gemensamma sånger för sångare från de nordiska länderna
Se http://www.nasom2017.com/ i delen Tema og felles sang kan man se vilket tema och vilka 2 gemensamma sånger som skall sjungas i en storkör med deltagare från Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Det är Norden i SATB arrangemang. – Detta är en välkänd sång som alltid brukar sjungas på våra nordiska stämmor. Noter bör finnas hos de flesta körer. Om ni inte har noter i din kör kan ni skicka mejl till Pernilla Södergren pernilla.sodergren@spray.se som kan mejla ett exemplar.
Imagine – John Lennon, i SATB arrangemang. Vi har köpt in originalnoter. Noter beställs med mejl till Pernilla Södergren pernilla.sodergren@spray.se som kan mejla ett exemplar.

Gemensamma sånger för Svenska Arbetarsångarförbundet.
Manskör leds av förbundsdirigenten Lennart Lundholm
- Op matroser (dansk visa)
- Fredmans epistel nr 27 (Ur vägen)
- Dåne liksom åskan bröder
- Nu är det sommar
Kopieringsunderlag finns att tillgå hos ÖV körens ordf  arnelind@gmail.com

Blandad kör Leds av Förbundsdirigenterna Pernilla Södergren och Stine Skaarup
Stine kommer att leda 2 sånger
- Tusen röster
- Vilken värld det ska bli
Pernilla leder de 2 sångerna
- Djupet i ditt öga
- Goliat
Noter till ”Vilken värld det ska bli” och ”Djupet i ditt öga” kan laddas ned från följande länkar.  Vilken_värld_det_ska_bli2 (1)-2 och Djupet_i_ditt_öga_för_konvent_Oslo_2017 (2)

Noter till de övriga 2 sångerna ”Tusen röster” och ”Goliat” beställs direkt hos Arrak Musik.
Läs mer i instruktionen Info till distrikt-1 nedan.

Pernilla och Stine har även gjort instrumentala inspelningar av alla stämmorna till de 4 sångerna för blandad kör.
Gå in på fliken Förbundssånger och ladda ner ljudfiler.

Övningsinstruktioner och information om sångerna för blandadkör-sångerna har skrivits av Stine och Pernilla och kan hämtas i följande länkar:
Info till distrikt-1
Info förbundssånger-1
Uppdaterad information från Stine dec 2016

En kurs kommer att hållas i Stockholm 18 – 19 mars 2017 med sångövningar av de gemensamma förbundssångerna samt de 2 Oslo gemensamma sångerna.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentering avstängd