Förbundet

Kort om SAS organisation

Förbundets organisation består av:
Förbundsmöte
Förbundsstyrelse
Distrikt (så långt möjligt geografiskt indelade i överensstämmelse med ABF:s distrikt)
Medlemsgrupper

Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Detta hålls en gång om året. Alla anslutna körer samt distrikten väljer ombud till förbundsmötet.
Förbundsmötet väljer ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer och ersättare till dessa, ledamöter och ersättare till ungdomsrådet samt förbundsdirigenter.
Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter.  Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsmötena och sköter den löpande verksamheten under året.

Fram till 2014 höll förbundet  kongress vart fjärde år. Sista kongressen hölls i Uddevalla 2014.

Distriktsordförande:
Göteborg Pia Nikell, Lindome 031-995784, 070-5406784, nikell@glocalnet.net
Norrbotten Elna Isaksson, Gällivare, 070-2889545, mor.elna@home.se
Skåne Eje Mårtensson, Landskrona 0705 85 85 92, trumlan@telia.com
Stockholm Göran Forsgren, Stockholm, 08-604 23 86, 072-2401501
Södermanland Inger Andersson, Eskilstuna bost. 016-146143, arb. 016-156236, 0708-360424, inger.andersson@mediehuset.biz
Västmanland Vilande

Förbundsstyrelse:
Ordförande Ewa Gregner, Uddevalla 0522-33 905, yan.gregner@comhem.se
Sekreterare: Elisabeth Fridström, Göteborg 070-090 6867, elisabeth.fridstrom@hotmail.com
Kassör: Tony Johansson, Hisings Kärra, 031-57 45 41, 0709- 92 68 34,  tonjo@bredband2.com
Ledamot: Mikael Wernström, Bromma, 08-286530,070-4955425, mikael@vaxelvisa.se
Ledamot: Pernilla Södergren, Bjärred, 070-639 7873, pernilla.sodergren@spray.se
Ledamot: Göran Forsgren, Stockholm, 072-40 1501, gforsgren@telia.com
Ledamot: Barbro Juuso, Gällivare, 0970-133 95, barbro.juuso@gmail.com

Våra förbundsdirigenter är:
Stine Skaarup  Blandad kör 0733-588108, skaarupstine@hotmail.com
Pernilla Södergren, Bjärred Kvinnokör 0706-397873, pernilla.sodergren@spray.se
Lennart Lundholm, Landskrona Manskör 0418-18565, lennart@jentin.com

Musikrådet utgörs av:
Förbundsdirigenterna tillsammans med:
Margaretha Forsén, 0380-26281, maggan.forsen@telia.com
Stine Skaarup, 0733-588108, skaarupstine@hotmail.com

SAS har ett eget förlag – ARBETARMUSIK som sköter kontakter med andra förlag, hanterar frågor om rättigheter etc.
Förlagschef: Bengt Bergius Stockholm 070-2347510, bengt_bergius@yahoo.se

Förbundet har en medlemstidning – SAMKLANG som utkommer med 4 nr per år. I den får man värdefull information om kurser, sångarstämmor, senaste nytt på körfronterna etc.
Redaktör Samklang: Inga-Britt Rova Stockholm 08-53036930, 073-9871542,ingabritt.rova@gmail.com
Layout Samklang: Inger Andersson Eskilstuna 0708-360424,inger.andersson@mediehuset.biz

Hemsidan: Göran Forsgren 08-604 23 86, 072 240 1501, gforsgren@telia.com

Kör och styrelserapport
Ladda hem rapporten genom att klicka på denna länk Körrapp blankett Fyll i den. Mejla den sedan till kassören. Mejladress se ovan eller i Samklang.

Kommentarer inaktiverade.